Anketni vprašalnik o zadovoljstvu kupcev 2023

Anketni vprašalnik o zadovoljstvu kupcev 2023

Kratka anonimna anketa za sezono 2023

Čas sodelovanja s podjetjem Cornus d.o.o.
Kako ste zadovoljni s kakovostjo sadik?
(1-nezadovoljni do 5-zelo zadovoljni)
Zdravstveno stanje sadik ob dostavi je bilo ustrezno?
(1-slabo do 5 zelo dobro)
Kako ste bili zadovoljni z dostavo?
(1-nezadovoljni do 5-zelo zadovoljni)
So deklaracije na sadikah primerne velikosti, čitljive in podajo vse pomembne informacije?
EAN kode so primerne velikosti in čitljive?
Je trenutni način, EAN kode po skupinah (solatnice, kapusnice, dišavnice, plodovke ...) ustrezen?
Ali bi želeli individualno EAN kodo za vsak posamezni artikel?
Bi želeli kaj spremeniti v letošnji sezoni?