Vključenost v ukrepe PRP

NAZIV AKTIVNOSTI:
POSTAVITEV RASTLINJAKOV, NAKUP PRIPADAJOČE NOTRANJE OPREME IN NAKUP STROJEV

v zvezi z Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 ter Javnim razpisom za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe, M04,1.

POVZETEK

Razlog za investicijo je, da imajo na podjetju v času sezone težave s kapacitetami, saj te zaradi vedno večjega porasta povpraševanja na obstoječem trgu, ne zadoščajo več. V kolikor v glavni sezoni, zaradi premajhnih kapacitet, zmanjka ključni artikel, so tako odjemalci prisiljeni iskati nadomestila v tujini. Trend tudi v prihodnje nakazuje večanje povpraševanja, zato se je podjetje z investicijo prilagodilo potrebam in povečalo kapacitete za cca. 35 %. Zaradi obvladanja obsega dela so se tako odločili tudi v investicijo nove zmogljivejše opreme.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje Cornus d.o.o. je družinski proizvodni obrat, ki se ukvarja z dejavnostjo svetovanja, načrtovanja, kmetijsko pridelavo in pridelavo sadik za potrebe kmetijstva, predvsem pa za potrebe vrtnarske pridelave. V letu 2016/17 so zgradili in opremili nov 5 ladijski rastlinjak velikosti 105×48 m. Oprema v rastlinjakih so namakalne rampe, peči za ogrevanje, avtomatika za krmiljenje in talna folija. Nabavili so tudi presajevalnik, trak za namakanje in polnilec šote.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji: 

 • optimalna izkoriščenost razpoložljivih resursov
 • Povečanje stopnje rasti prodaje
 • Povečanje proizvodnje
 • Obdržati oz. povečati tržni delež
 • Povečanje prodaje na tujih trgih
 • Razširitev prodajne palete sadik uvajanje tehnoloških izboljšav

PRIČAKOVANI REZULTATI

Podjetje na podlagi izveden naložbe in realiziranih ciljev pričakuje naslednje rezultate:

 • povečanje tržnega deleža
 • povečanje dohodka v podjetju
 • povečanje prisotnosti na tujih trgih, predvsem Hrvaškem
 • Povečanje števila zaposlenih
 • uvedene tehnološke izboljšave
 • izboljšani delovni pogoji zaposlenih
 • uvajanje novih proizvodov

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI:
NOVOGRADNJA OBJEKTA ZA PRIPRAVO IN SKLEDIŠČENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV, UREDITEV HIDROFORNE POSTAJE ZA NAMAKANJE S PRIPADAJOČIM VODNIM REZERVOARJEM TER UREDITEV DVORIŠČA

v zvezi z Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 ter Javnim razpisom za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe, M04,1.

POVZETEK

Podjetje je v zadnjih letih izrazito povečalo svoje kapacitete in s tem tudi obseg proizvodnje, pri čemer se je začela pojavljati težava zaradi premajhnih skladiščnih kapacitet. Tako so skladišče iz prejšnjih 150 m2 povečali na 750 m2 površin. Skladišče jim omogoča hrambo potrebnega materiala v ustreznem okolju, prav tako predstavlja logistično točko, kjer se blago/sadike pripravijo za trg in so zaščitene pred vremenskimi vplivi. Prav tako je zaradi povečane proizvodnje nastal problem zagotavljanja zadostne količine vode za namakanje in ustrezen pritisk za optimalno delovanje sistema za namakanje. Zato so uredili hidroforno postajo in vodni rezervoar. Hidroforna postaja je tehnološko tako opremljena, da so omogočene zadostne količine vode tudi v primeru nadaljnjega povečanja kapacitet. Ureditev dvorišča obsega rekonstrukcijo in novogradnjo dvorišča, kjer so primerno uredili transportne in vozne poti med različnimi objekti proizvodnje. Tako je sedaj lažji in hitrejši premiki blaga v proizvodnjo, iz proizvodnje v vzgojo in iz vzgoje v prodajo.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje Cornus d.o.o. je družinski proizvodni obrat, ki se ukvarja z dejavnostjo svetovanja, načrtovanja, kmetijsko pridelavo in pridelavo sadik za potrebe kmetijstva, predvsem pa za potrebe vrtnarske pridelave. Imajo preko 1 ha pokritih površin in letno proizvedejo in prodajo preko 10 milionov sadik, večino v spomladanskem času. Zaradi velikega obsega in zelo kratkega časa prodaje, je dobro organizirana logistična ureditev zelo pomembna.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

 • Izboljšanje kvalitete proizvodov
 • Optimalni nadzor nad repromaterialom
 • Boljša logistična ureditev
 • Racionalna poraba vode
 • Urejene transportne poti
 • Zmanjšan vpliv vremenskih pojavov

PRIČAKOVANI REZULTATI

Podjetje na podlagi izveden naložbe in realiziranih ciljev pričakuje naslednje rezultate:

 • Izboljšana kvaliteta proizvodov
 • Nemoten potek proizvodnje
 • povečanje prisotnosti na tujih trgih, predvsem Hrvaškem
 • Hitrejši transport
 • Enakomerna rast sadik, boljša kvaliteta sadik