ŠPINAČA

Spinacia oleracea

Najbolje jo bomo izkoristili, če jo bomo sadili spomladi in jeseni povsod po vrtu, na prazne gredice ali na prazna mesta med že rastoče vrtnine. Ker njene korenine izločajo saponine, ki vzpodbujajo rast vseh vrtnini in pospešujejo godnost tal. Njene liste uporabljamo kot zastirko in za zeleno gnojenje. Vonj špinače odvrača škodljivce, posebno bolhače. Pri sajenju moramo paziti, da je ne sadimo v zemljo, ki je bila pognojena s svežim hlevskim gnojem. Špinačo uživamo surovo ali kuhano neposredno z vrta.


Spinaca - Rembour F1

REMBOUR F1

Špinača Rembour F1 je novi hibrid odporen na peronosporo. Počasi raste in gre počasi v cvet. Odlično prenaša visoke poletne temperature. Ima zelene in gladke liste. Namenjena je za pomladansko, poletno in jesensko setev. Visoko je odporna na špinačno plesen seva 1 – 8, 11 in 14. Raste 58 dni.