Vključenost v ukrepe PRP

prp-eu

NAZIV AKTIVNOSTI:

POSTAVITEV RASTLINJAKOV, NAKUP PRIPADAJOČE NOTRANJE OPREME IN NAKUP STROJEV

 v zvezi z Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 ter Javnim razpisom za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe, M04,1.

 

POVZETEK

Razlog za investicijo je, da imajo na podjetju v času sezone težave s kapacitetami, saj te zaradi vedno večjega porasta povpraševanja na obstoječem trgu, ne zadoščajo več. V kolikor v glavni sezoni, zaradi premajhnih kapacitet, zmanjka ključni artikel, so tako odjemalci prisiljeni iskati nadomestila v tujini. Trend tudi v prihodnje nakazuje večanje povpraševanja, zato se je podjetje z investicijo prilagodilo potrebam in povečalo kapacitete za cca. 35 %. Zaradi obvladanja obsega dela so se tako odločili tudi v investicijo nove zmogljivejše opreme.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje Cornus d.o.o. je družinski proizvodni obrat, ki se ukvarja z dejavnostjo svetovanja, načrtovanja, kmetijsko pridelavo in pridelavo sadik za potrebe kmetijstva, predvsem pa za potrebe vrtnarske pridelave. V letu 2016/17 so zgradili in opremili nov 5 ladijski rastlinjak velikosti 105x48 m. Oprema v rastlinjakih so namakalne rampe, peči za ogrevanje, avtomatika za krmiljenje in talna folija. Nabavili so tudi presajevalnik, trak za namakanje in polnilec šote.

 

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

 

 • optimalna izkoriščenost razpoložljivih resursov
 • Povečanje stopnje rasti prodaje
 • Povečanje proizvodnje
 • Obdržati oz. povečati tržni delež
 • Povečanje prodaje na tujih trgih
 • Razširitev prodajne palete sadik uvajanje tehnoloških izboljšav

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Podjetje na podlagi izveden naložbe in realiziranih ciljev pričakuje naslednje rezultate:

 

 • povečanje tržnega deleža
 • povečanje dohodka v podjetju
 • povečanje prisotnosti na tujih trgih, predvsem Hrvaškem
 • Povečanje števila zaposlenih
 • uvedene tehnološke izboljšave
 • izboljšani delovni pogoji zaposlenih
 • uvajanje novih proizvodov